top of page

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Uuendatud august 2021

Veebipoe hyggedesks.com isikuandmete vastutav töötleja on HyggeDesks OÜ (registrikood 14257122) asukohaga Vibu 5-54, 10415, Tallinn, tel +372 5518 803 ja e-kiri hyggedesks@gmail.com.

HyggeDesks OÜ (edaspidi HyggeDesks) on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad andmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist, säilitamist ja kustutamist.


Milliseid isikuandmeid kogutakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

 • kauba kohaletoimetamise aadress;

 • andmed makse-eelistuste osas;

 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

 • klienditoe andmed.


Mis eesmärgil isikuandmeid kasutatakse
Isikuandmeid kasutatakse:

 • Kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

 • Kliendibaasi haldamiseks ja analüüsimiseks, et parandada toodete valikut ja kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi.

 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendi eelistuste analüüsimiseks.

 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse ja kasutatakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid kasutatakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks, veebikasutusstatistika tegemiseks ning veebipoe külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks.

 • Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine.

 • Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.


Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Amazoni serverites Iirimaal, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.


Andmete säilitamine
HyggeDesks säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumise tähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).
 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

 
Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.


Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.
 

Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega: hyggedesks@gmail.com.

Küpsiste salvestamine
HyggeDesks võib koguda veebilehe ja teiste infoühiskonnateenuste külastajate kohta andmeid kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse veebilehe kasutaja brauseri poolt tema arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aboutcookies.org. 


HyggeDesks kasutab kogutavaid andmeid, et: 

 • võimaldada teenuse osutamine vastavalt teenuse kasutaja harjumustele; 

 • kindlustada parim teenuse kvaliteet; 

 • muuta veebilehe kasutuskogemust mugavamaks; 

 • muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutusi; 

 • analüüsida kliendikäitumist ning seeläbi parendada veebikogemust; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. 

Kogutud andmeid kasutatakse ka veebilehe külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Küpsiste tüübid
Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust.
Püsiküpsiseid jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel.
Reklaamiküpsiseid kasutatakse külastajale sobilike materjalide edastamiseks või selleks, et piirata sama reklaami nägemise kordade arvu veebilehel. 

 

Küpsistest keeldumine
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.

Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale olla kättesaadavad.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel kontakteerudes e-posti teel hyggedesks@gmail.com või telefonil +372 5518 803. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).


Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Eeldame, et kui asute kasutama HyggeDesks veebilehte hyggedesks.com, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.

HyggeDesks säilitab õiguse ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitatakse andmesubjekte hyggedesks.com veebileheküljel. 
 

bottom of page